شانزده آذر: روز کوبنده دیگری علیه حکومت جهل وجنایت!

پیام حمید تقوائی بمناسبت شانزدهم آذر

 

با سلام و درود به دانشجویان و مردم آزاده و انقلابی!

شانزده آذر امسال روز پیشروی بیشتر، و روز تعرض گسترده و کوبنده علیه رژیم نکبت جمهوری اسلامی است.

شانزده آذر روز دانشجو است. روزی است که سنتا دانشجویان علیه حکومت و علیه سرکوب و دیکتاتوری اعتراض کرده اند. اعتراض نه فقط بعنوان دانشجو و برای مطالبات خاص دانشجوئی، بلکه بعنوان بلندگو و نماینده مردم به جان آمده از رژیم تا مغزاستخوان فاسد جمهوری اسلامی! دانشجو همیشه در صف مقدم اعتراض کل جامعه علیه رژیم اسلامی قرار داشته است.

شانزده آذر روز آزادی و برابری است. روزی که در چند سال اخیر بر سر در دانشگاه ها بر پرچمهای سرخ شعار "آزادی، برابری" به اهتزاز در می آمده است؛ روزی که شعار "آزادی، برابری، هویت انسانی" در دانشگاهها طنین انداز میشده؛ روزی که قطعنامه های تجمعات دانشجویان از "یک نژاد، نژاد انسانی" و "یک کره زمین، یک انسان" سخن میگفتند، و روزی که دانشجو با جنبش کارگری و با جنبش آزادی زن اعلام همبستگی و اتحاد میکرده است. شانزده آذر روز اعلام کیفرخواست کل جامعه علیه رژیم توحش جمهوری اسلامی از زبان دانشگاه و دانشجویان است. و امسال هم مسلما و بمراتب متحد تر و کوبنده تر از همیشه چنین خواهد بود.

اما امسال شانزده آذر ویژگی دیگری هم دارد. امسال روز دانشجو نه تنها در ادامه این سنت انسانی و رادیکال، بلکه در دل یک انقلاب زنده که شش ماه است ارکان حکومت منحوس اسلامی را به لرزه انداخته است برگزار میشود. مردم با همین نوع خواستها و تمایلات رادیکال و انسانی به خیابانها ریخته اند و فریاد مرگ بر دیکتاتور سر داده اند. شانزده آذر امسال تنها ادامه شانزده آذرهای آزادی و برابری نیست بلکه ادامه روزهائی مثل ۱۳ آبان و تظاهرات های میلیونی و صدها هزار نفره مردم علیه جانیان حاکم است. اگر در شانزده آذر سالهای قبل دانشجویان مقامات حکومتی را از دانشگاهها فراری میدادند و عکس امثال احمدی نژاد را در حضور خودش به آتش میکشیدند امروز مردم در خیابانها از روی عکس خامنه ای رژه میروند و آنرا لگدمال میکنند. شانزده امسال روز ملاقات جنبش "آزادی، برابری" دانشجویان با یک انقلاب عظیم علیه دیکتاتوری موجود است. امسال شانزده آذر روزی است که کل جامعه بهمراه دانشجویان به خیابان می آید تا به یک خیزش توده ای، سراسری، تعرضی و کوبنده شکل بدهد.

امروز در جنبش دانشجوئی یک موضوع حاد مساله دخالت مذهب در زندگی اجتماعی و بخصوص گسترش و تحمیل جداسازی جنسیتی در سطح دانشگاهها است. دانشجویان در برابر تلاشهای حکومت برای جدا کردن دانشجویان دختر و پسر در اتوبوسهای سرویس و در نهارخوری و کلاسهای درس و غیره ایستاده اند و تا حد زیادی این تلاشها را خنثی کرده اند. این اعتراض علیه جداسازی جنسیتی باید به دل جامعه برود و سراسری بشود. این مساله نیمی از مردم و مشکل تمام جامعه از مرد و زن است. شانزده آذر امسال باید پاسخ کوبنده ای به این تحقیر و بیحقوقی زن باشد. جامعه ای که در آن زنان آزاد نباشند آزاد نیست. امروز مبارزه علیه آپارتاید جنسی و ستمکشی زن در دانشگاهها حدت گرفته است و در شانزدهم آذر این مبارزه میتواند و باید به خیابانها کشیده بشود.

مردم انقلابی ایران!

شانزده آذر روزی است که جنبش انقلابی برای بزیر کشیدن حکومت جهل و جنایت جمهوری اسلامی یک گام بلند دیگر بجلو بر میدارد. فراخوان من به همه فعالین جنبش دانشجوئی و رهبران خیابانی جنبش انقلابی مردم اینست که با شعار "آزادی، برابری، هویت انسانی"، "مرگ بر این حکومت ضد زن" و "جمهوری اسلامی نمیخواهیم" به خیابانها بیائید تا به نقطه اوج درخشان دیگری در سیر مبارزه برای سرنگونی جانیان حاکم شکل بدهیم.

به امید یک شانزده آذر موفق و به امید پیروزی انقلاب بر رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی!

حمید تقوائی

دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۱۰ آذر ۱۳۸۸