پیام نوروزی حمید تقوائی، حکومت اسلامی باید برود!

فرارسیدن سال نو را به مردم آزاده ایران تبریک میگویم.

ایام و مراسم نوروزی، از چهارشنبه سوری تا سیزده بدر، بیش از هر زمان دیگر چهره کریه جمهوری اسلامی بعنوان یک حکومت ضد شادی و زیبائی و ضد زندگی انسانی، را عریان میکند و در برابر جامعه قرار میدهد. امیدوارم سال نو سال پیروزی شادی و زیبائی و زندگی و انسانیت بر نظام قبرستانی جمهوری اسلامی باشد!

سالی که گذشت سال تشدید بحران و ورشکستگی اقتصادی کامل حکومت، سال توسعه گرانی و فقر و بیکاری، و سال درماندگی و استیصال رژیم تا مغز استخوان فاسد جمهوری اسلامی در برابر اعتراضات مردم بود. طرحها و رزمایشهای "امنیت ملی" با شعار "سید علی پینوشه ایران شیلی نمیشه" و "دیکتاتور برو گمشو" پاسخ گرفت، اعتراضات و اعتصابات کارگری در تمام طول سال در ابعاد وسیعی ادامه داشت، و زنان در سطحی گسترده تر از سالهای قبل با "بد حجابی" هر روزه شان و در موارد متعددی، بویژه در روز هشت مارس و در چهارشنبه سوری، با بی حجابی در برابر رژیم ضد زن و ضد شادی جمهوری اسلامی قد علم کردند.

انعکاس این شرایط در صفوف رژیم بالا گرفتن نزاعهای مقامات و دار و دسته های مختلف حکومتی، و افشاگریهای آنان از جعل و دروغگوئی، و اختلاس و رشوه خواری و چپاولگریها و دزدیهای نجومی یکدیگر بود. این صدای پای انقلاب است که جانیان حاکم را به جان یکدیگر انداخته است. انقلاب در حال گردآوری نیرو است، هر دم گسترده تر میشود و فریاد خود را رساتر میکند. اگر مقامات ریز و درشت حکومتی در برابر ولی فقیه و دولت مورد حمایتش قرار گرفته اند، اگر دزدیها و اختلاس و ارتشای یکدیگر را رو میکنند و اگر مضحکه رزمایش ضد انقلاب براه میاندازند همه به این دلیل است که از هیبت انقلاب عظیمی که فرا میرسد به هراس افتاده اند. حزب پرچمدار این انقلاب و کانال جدید تریبون و بلندگوی انقلاب است.

سالی که گذشت سال روی آوری وسیع مردم به کانال جدید، به کانال انقلاب، بود. زن بیننده عزیزی که در روزهای پایانی سال با برنامه زنده کانال جدید تماس گرفت اعلام کرد تلویزیون حزب، که در سال گذشته با آن آشنا شده است، به زندگی او و خانواده اش رنگ و بوی تازه ای داده است! این حرف دل هزاران و میلیونها انسان شریف و آزاده ای است که در سال گذشته سیمای آمال و آرمانهای انسانی خود را در تلویون حزب دیدند و صدای اعتراض خود را از تلویزیون انقلاب شنیدند. سال گذشته تلویزیون حزب این پیام را به خانه های میلیونها مردم برد که "راه رهائی جامعه، راه رسیدن به رفاه و آزادی و برابری، انقلاب است و برای شکل دادن به این انقلاب و پیروزی آن باید حول سیاستها و شعارهای حزب متحد شد".

ما و شما، حزب و مردم، سال هشتاد و هشت را به سال انقلاب و به سال بزیر کشیدن جمهوری اسلامی تبدیل میکنیم.

بار دیگر سال نو را به همه شما عزیزان تبریک میگویم و سالی سرشار از شادی و تندرستی را برایتان آرزو میکنم.

حمید تقوائی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران

۲۸ اسفندماه ۱۳۸۷