سخنرانی حمید تقوائی به مناسبت بیست و دومین سالگرد تشکیل حزب کمونیست کارکری ایران